• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Home met tekst.jpg

Agenda met tekst 4.jpg 

Exposities.jpg

Circus Knop 2.jpg

Info-kopje.jpg

Administratie met tekst 2.jpg

Home

 

 

                           Museum gaat zaterdag 1 april 2023 OPEN!

 

              Op zaterdag 1 april om 13.30 uur opent het museum De Tien Malen haar deuren met een tijdelijke expositie                                                           ‘Hooggeëerd publiek…komt dat zien, komt dat zien”  

                                                                                   ‘Honderd jaar circusspeelgoed’

    De expositie laat door middel van speelgoed de vele facetten van het circusleven zien en welke

     invloed het circus op de ontwikkeling van het circusspeelgoed heeft.

     Arie Oudenes, die ook de laatste kerst expositie heeft gedaan, heeft naast zijn vele kerstspullen 

     een zeer grote verzameling van circus-speelgoed. Een gedeelte daarvan wordt dit jaar

      geëxposeerd als de tijdelijke expositie.

    Verder wordt er aandacht besteed middels hand-out voor de tentoonstelling, video en flyer met achtergrond

    informatie  over geschiedenis van het circus in binnen- en buitenland, speelgoed over circussen en relevante informatie

           Voor kinderen is er onder andere een circus-speurtocht in het museum!

 

           Extra open op 2ePaasdag (10 april) vanaf 13:30                                              

        Zaterdag 15 april Wereld Circus Dag, open vanaf 10:30

 

 

 

 

 

Historisch Museum “De Tien Malen”

Via deze site kunt u meer informatie krijgen over ons museum. Bijvoorbeeld over de opzet, de openingstijden en de bereikbaarheid, alsmede over de vrijwilligers die dit officieel geregistreerd museum draaiende houden. In ons museum is veel te zien over de historie van Putten.

We zijn een museum onder de vlag van het “Puttens Historisch Genootschap” en we hebben een “collega” museum in Putten, dat ook onder de stichting PHG valt t.w. Museumboerderij “Mariahoeve”

Ons museum zou je een klein en fris museum kunnen noemen. Dat betekent ook dat de vrijwilligers van het museum trots zijn op wat er te zien is. Knoop gerust een praatje aan.

Openingstijden in 2023

 

Vanaf zaterdag 1 april t/m zaterdag 28 oktober 2023

woensdagmiddag, tot en met zaterdagmiddag

van 13:30-16:30

 

Entreeprijs € 4,00 p.p.

kinderen van 4 t/m 11 jaar € 1,50

kinderen tot 4 jaar gratis

Museumkaart geldig.

Groepen van tevoren aanmelden om afspraak te maken!

 

PHG-donateurs gratis op vertoon van donateurskaart.

Klik op de kaart. U wordt dan doorverbonden naar openstreetmaps.

De Tien Malen

De naam van het historisch museum is “De Tien Malen”. Waar komt die naam vandaan? Je kunt grofweg zeggen, dat Putten al vanaf de middeleeuwen verdeeld was in een aantal buurtschappen, die, voor een deel, zelfbestuur hadden. Minstens eenmaal per jaar kwamen de belangrijkste mensen uit het buurtschap bij elkaar en bepaalden, hoe ze het komende jaar verder met elkaar zouden gaan. Zo was er vaak gemeenschappelijke grond voor het winnen van hooi, van heideplaggen voor de mest, of van hout, te gebruiken als brandstof of bouwmateriaal voor woningen.

Ook werd die malendag gebruikt om ongewenst gedrag van enkelingen te corrigeren en konden er (lichte) straffen worden uitgedeeld.

Niet minder belangrijk was het die dag te werken aan saamhorigheidsgevoel. Er werd gegeten en gedronken, misschien zelfs wel feestgevierd. Zodat in tijden van dreigend geweld van buiten of in tijden van ziekte (en pest), de mensen bereid waren elkaar bij te staan.

Het is die positieve kant van de maalschappen of malen, genoemd in het museum, die meegeteld hebben, het museum deze naam te geven.

<lees verder>

De realisatie van het Puttens Historisch Centrum (1999)

Artikel uit "de Graver"

Redactie Eindelijk was het dan zover! Na vele jaren van plannen maken, ontwerpen (afb 1), lobbyen, onderhandelen, vergaderen en geld inzamelen is in de zomer van 1997 begonnen aan de realisatie van het Puttens Historisch Centrum op het Landgoed Schovenhorst. De verwachting was dat in het najaar van 1998 het werk gereed zou zijn. Met de werkzaamheden van de totale inwendige verbouwing van de ’boerderij’ tot museum, historisch documentatiecentrum en werkruimte voor de werkgroepen is op 21 juli 1997 daadwerkelijk begonnen. Op die heuglijke dag zijn 21 vrijwilligers bijeengekomen in de Werkstee’ en is door voorzitter, Klaas Friso, het startsein gegeven.

<Lees verder>