• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Home met tekst.jpg

Agenda met tekst 4.jpg 

Exposities.jpg

DE VRAAG.jpg

Informatie met tekst2.jpg 

Administratie met tekst 2.jpg

Home

 

Het museum is GESLOTEN

en gaat op  woensdag 15 december weer OPEN

met

Museum in Kerstsfeer

 

Openingstijden zijn van

12:00-16:00

en wel op de dagen:

woensdag 15 dec., vrijdag 17 dec., zaterdag 18 dec.,

dinsdag 21 dec., woensdag 22 dec., donderdag 23 dec.,

dinsdag 28 dec., woensdag 29 dec., donderdag 30 dec.,

woensdag 5 jan., vrijdag 7 jan., en zaterdag 8 jan.

 

                  Natuurlijk is het Museum helemaal toegespitst op de  ‘1,5 meter-werkelijkheid’ en QR-code tonen.

                 De basisregels in het Museum zijn kort gezegd: 1,5 meter afstand, graag alleen pinbetalingen, handen         

                desinfecteren en een maximum van 16 bezoekers tegelijk exclusief kinderen tot 12 jaar mits onder begeleiding.

                Voor het handen reinigen is in het beginportaal een gelpompje geplaatst.

                Ieder bezoeker krijgt een bezoekerspas die na het bezoek weer wordt ingeleverd.

    Graag tot ziens!

Catalogus Objecten

 

 

Historisch Museum “De Tien Malen”

Via deze site kunt u meer informatie krijgen over ons museum. Bijvoorbeeld over de opzet, de openingstijden en de bereikbaarheid, alsmede over de vrijwilligers die dit officieel geregistreerd museum draaiende houden. In ons museum is veel te zien over de historie van Putten.

We zijn een museum onder de vlag van het “Puttens Historisch Genootschap” en we hebben een “collega” museum in Putten, dat ook onder de stichting PHG valt t.w. Museumboerderij “Mariahoeve”

Ons museum zou je een klein en fris museum kunnen noemen. Dat betekent ook dat de vrijwilligers van het museum trots zijn op wat er te zien is. Knoop gerust een praatje aan.

Openingstijden:

 

Vanaf woensdag 9 juni t/m 30 oktober 2021

woensdagmiddag en zaterdagmiddag van 13:30-16:30

Het bezoek gaat volgens de dan geldende coronaregels.

Rond de jaarwisseling: zie elders op deze site.

 

 

Entreeprijs € 3,50 p.p.

kinderen van 4 t/m 11 jaar € 1,50

kinderen tot 4 jaar gratis

Museumkaart geldig.

Groepen van tevoren aanmelden om afspraak te maken!

 

PHG-donateurs gratis op vertoon van donateurskaart.

Klik op de kaart. U wordt dan doorverbonden naar openstreetmaps.

De Tien Malen

De naam van het historisch museum is “De Tien Malen”. Waar komt die naam vandaan? Je kunt grofweg zeggen, dat Putten al vanaf de middeleeuwen verdeeld was in een aantal buurtschappen, die, voor een deel, zelfbestuur hadden. Minstens eenmaal per jaar kwamen de belangrijkste mensen uit het buurtschap bij elkaar en bepaalden, hoe ze het komende jaar verder met elkaar zouden gaan. Zo was er vaak gemeenschappelijke grond voor het winnen van hooi, van heideplaggen voor de mest, of van hout, te gebruiken als brandstof of bouwmateriaal voor woningen.

Ook werd die malendag gebruikt om ongewenst gedrag van enkelingen te corrigeren en konden er (lichte) straffen worden uitgedeeld.

Niet minder belangrijk was het die dag te werken aan saamhorigheidsgevoel. Er werd gegeten en gedronken, misschien zelfs wel feestgevierd. Zodat in tijden van dreigend geweld van buiten of in tijden van ziekte (en pest), de mensen bereid waren elkaar bij te staan.

Het is die positieve kant van de maalschappen of malen, genoemd in het museum, die meegeteld hebben, het museum deze naam te geven.