• slide
  • slide
  • slide
  • slide

Home met tekst.jpg

Agenda met tekst 4.jpg 

Exposities.jpg

DE VRAAG.jpg

Informatie met tekst2.jpg 

Administratie met tekst 2.jpg

Home

 

Verplicht reserveren voor het museum De Tien Malen!

 

Er moet telefonisch gereserveerd worden. Het telefoonnummer hiervoor is: 0341 -  355 485.

U kunt reserveren op woensdagmorgen en zaterdagmorgen van 10:00 tot 12:30 uur.

Op andere kantoortijden kunt u niet reserveren, wel om informatie vragen. Wacht tot u wordt doorverbonden.

 

Het museum is tot 1 november geopend op woensdagmiddag en zaterdagmiddag van half 2 tot half 5.

 

We hanteren tijdsloten voor binnenkomst:

van 13:30 tot 14:00 uur

van 14:30 tot 15:00 uur

van 15:30 tot 16:00 uur

U kunt dan tot ca. een uur  in het museum verblijven.

Het dragen van een mondkapjes wordt dringend aanbevolen. 

Voor groepjes die gebruik willen maken van de plateau-lift, kan buiten de openingstijden naar een geschikter tijdstip worden gezocht.

   ________________________________________________________________________

Naast de vaste collectie schenkt de tijdelijke expositie aandacht aan 

Putten na de oorlog, de wederopbouwperiode 1945-1950'

 

En natuurlijk is het Museum helemaal toegespitst op de '1,5 meter-werkelijkheid'

De basisregels in het Museum zijn kort gezegd: 1,5 meter afstand, graag alleen pinbetalingen, handen desinfecteren en een maximum van 16 bezoekers,  tegelijk exclusief kinderen tot 12 jaar mits onder begeleiding.

Voor het handen reinigen is in het beginportaal een gel-pompje geplaatst.

Iedere bezoeker krijgt een bezoekerspas die na het bezoek weer wordt ingeleverd.

 

 

 

Historisch Museum “De Tien Malen”

Via deze site kunt u meer informatie krijgen over ons museum. Bijvoorbeeld over de opzet, de openingstijden en de bereikbaarheid, alsmede over de vrijwilligers die dit officieel geregistreerd museum draaiende houden. In ons museum is veel te zien over de historie van Putten.

We zijn een museum onder de vlag van het “Puttens Historisch Genootschap” en we hebben een “collega” museum in Putten, dat ook onder de stichting PHG valt t.w. Museumboerderij “Mariahoeve”

Ons museum zou je een klein en fris museum kunnen noemen. Dat betekent ook dat de vrijwilligers van het museum trots zijn op wat er te zien is. Knoop gerust een praatje aan.

DE VRAAG

Graven in de historie van Putten

het klokluiden van de Oude Kerk?
 
Komende vragen:
Een werktuig om te spinnen.
Een mooie houtverbinding
Een klederdrachtvraag
 
Hebt u ook een vraag?
devraag@detienmalen.nl
Garderenseweg 97 3881 NC Putten
tel: 06-23571795
 

Openingstijden:

 

Vanaf  zaterdag 1 augustus t.e.m. nov./dec. 2020

woensdagmiddag en zaterdagmiddag van 13:30-16:30

 

 

Entreeprijs €3,50 p.p.

kinderen van 4 t/m 11 jaar €1,50

kinderen tot 4 jaar gratis

Museumjaarkaart geldig.

Groepen van tevoren aanmelden om afspraak te maken!

 

PHG-donateurs gratis op vertoon van donateurskaart.

Klik op de kaart. U wordt dan doorverbonden naar openstreetmaps.

De Tien Malen

De naam van het historisch museum is “De Tien Malen”. Waar komt die naam vandaan? Je kunt grofweg zeggen, dat Putten al vanaf de middeleeuwen verdeeld was in een aantal buurtschappen, die, voor een deel, zelfbestuur hadden. Minstens eenmaal per jaar kwamen de belangrijkste mensen uit het buurtschap bij elkaar en bepaalden, hoe ze het komende jaar verder met elkaar zouden gaan. Zo was er vaak gemeenschappelijke grond voor het winnen van hooi, van heideplaggen voor de mest, of van hout, te gebruiken als brandstof of bouwmateriaal voor woningen.

Ook werd die malendag gebruikt om ongewenst gedrag van enkelingen te corrigeren en konden er (lichte) straffen worden uitgedeeld.

Niet minder belangrijk was het die dag te werken aan saamhorigheidsgevoel. Er werd gegeten en gedronken, misschien zelfs wel feestgevierd. Zodat in tijden van dreigend geweld van buiten of in tijden van ziekte (en pest), de mensen bereid waren elkaar bij te staan.

Het is die positieve kant van de maalschappen of malen, genoemd in het museum, die meegeteld hebben, het museum deze naam te geven.