• slide
  • slide
  • slide
  • slide

Home met tekst.jpg

Agenda met tekst 4.jpg 

Exposities.jpg

DE VRAAG.jpg

Informatie met tekst2.jpg 

Administratie met tekst 2.jpg

Home

Uitgesteld

De opening van het museum, die plaats zou vinden op 1 april, is uitgesteld. Begin juli wordt gekeken of het museum op 1 augustus open kan gaan.

Zodra we het weer veilig vinden om het museum te openen zal dat weer op de website worden vermeld. U kunt ook uw e-mailadres achterlaten, zodat we u op de hoogte kunnen brengen van de nieuwe datum bij (info@detienmalen.nl).

Putten herdenkt

De bijeenkomst die gepland ws op vrijdagmorgen 17 april in het Koetshuis van landgoed Schovenhorst is eveneens voor onbepaalde tijd uitgesteld. Hiervoor zou een open uitnodiging naar mensen gaan die in de periode 1945 - 1950 in Putten hebben gewoond. We zouden ze de ochtend op informele wijze gelegenheid geven hun verhalen uit die periode in Putten met elkaar te delen. Daarna kon het museum worden bezocht.

In de publicatie voor de nieuwe openingsdatum van het museum zla ook een datum worden genoemd voor deze kostenloze bijeenkomst. Ook hierbij geldt, dat u uw e-mailadres kunt achterlaten bij info@detienmalen.nl

 

 

Historisch Museum “De Tien Malen”

Via deze site kunt u meer informatie krijgen over ons museum. Bijvoorbeeld over de opzet, de openingstijden en de bereikbaarheid, alsmede over de vrijwilligers die dit officieel geregistreerd museum draaiende houden. In ons museum is veel te zien over de historie van Putten.

We zijn een museum onder de vlag van het “Puttens Historisch Genootschap” en we hebben een “collega” museum in Putten, dat ook onder de stichting PHG valt t.w. Museumboerderij “Mariahoeve”

Ons museum zou je een klein en fris museum kunnen noemen. Dat betekent ook dat de vrijwilligers van het museum trots zijn op wat er te zien is. Knoop gerust een praatje aan.

DE VRAAG

Graven in de historie van Putten

 
Komende vragen:
 
Een onbekend schaafwerktuig.
Een vliegtuigcrash in 1945.Een werktuig om te spinnen.
 
Hebt u ook een vraag?
devraag@detienmalen.nl
Garderenseweg 97 3881 NC Putten
tel: 06-23571795
 

Openingstijden:

 

Vanaf  ....... t/m zaterdag 31 oktober 2020

woensdag t/m zaterdag van 13:30-16:30

vanaf 1 juli tot 31 augustus ook op dinsdagmiddag.

 

Entreeprijs €3,50 p.p.

kinderen van 4 t/m 11 jaar €1,50

kinderen tot 4 jaar gratis

Museumjaarkaart geldig.

 

PHG-donateurs gratis op vertoon van donateurskaart.

Klik op de kaart. U wordt dan doorverbonden naar openstreetmaps.

De Tien Malen

De naam van het historisch museum is “De Tien Malen”. Waar komt die naam vandaan? Je kunt grofweg zeggen, dat Putten al vanaf de middeleeuwen verdeeld was in een aantal buurtschappen, die, voor een deel, zelfbestuur hadden. Minstens eenmaal per jaar kwamen de belangrijkste mensen uit het buurtschap bij elkaar en bepaalden, hoe ze het komende jaar verder met elkaar zouden gaan. Zo was er vaak gemeenschappelijke grond voor het winnen van hooi, van heideplaggen voor de mest, of van hout, te gebruiken als brandstof of bouwmateriaal voor woningen.

Ook werd die malendag gebruikt om ongewenst gedrag van enkelingen te corrigeren en konden er (lichte) straffen worden uitgedeeld.

Niet minder belangrijk was het die dag te werken aan saamhorigheidsgevoel. Er werd gegeten en gedronken, misschien zelfs wel feestgevierd. Zodat in tijden van dreigend geweld van buiten of in tijden van ziekte (en pest), de mensen bereid waren elkaar bij te staan.

Het is die positieve kant van de maalschappen of malen, genoemd in het museum, die meegeteld hebben, het museum deze naam te geven.