• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Home met tekst.jpg

Agenda met tekst 4.jpg 

Exposities.jpg

Terrie Toel 1.jpg

Info-kopje.jpg

Administratie met tekst 2.jpg

Home

 

 

Het museum is open

op woensdag-, donderdag-, vrijdag-, en zaterdagmiddag

van 13:30 uur t/m 16:30 uur

met de tijdelijke expositie

'Sculpturen van oud gereedschap'

 

Op zaterdag 2 april om 13:30 vond de officiële opening plaats

en de kunstenaar Jaap de Gijt was dan ook aanwezig.

Er waren extra activiteiten in en om het museum met

Marius van Nieuwenhuizen (klompenmaker) en

mw. Van der Horst (spinster) 

Gerrit van Emous heeft de opening gedaan.

 

 

 

 

 

Historisch Museum “De Tien Malen”

Via deze site kunt u meer informatie krijgen over ons museum. Bijvoorbeeld over de opzet, de openingstijden en de bereikbaarheid, alsmede over de vrijwilligers die dit officieel geregistreerd museum draaiende houden. In ons museum is veel te zien over de historie van Putten.

We zijn een museum onder de vlag van het “Puttens Historisch Genootschap” en we hebben een “collega” museum in Putten, dat ook onder de stichting PHG valt t.w. Museumboerderij “Mariahoeve”

Ons museum zou je een klein en fris museum kunnen noemen. Dat betekent ook dat de vrijwilligers van het museum trots zijn op wat er te zien is. Knoop gerust een praatje aan.

Openingstijden:

 

Vanaf vrijdag 1 april t/m zaterdag 29 oktober 2022

woensdagmiddag, tot en met zaterdagmiddag

van 13:30-16:30

Het bezoek gaat volgens de dan geldende coronaregels.

 

 

Entreeprijs € 4,00 p.p.

kinderen van 4 t/m 11 jaar € 1,50

kinderen tot 4 jaar gratis

Museumkaart geldig.

Groepen van tevoren aanmelden om afspraak te maken!

 

PHG-donateurs gratis op vertoon van donateurskaart.

Klik op de kaart. U wordt dan doorverbonden naar openstreetmaps.

De Tien Malen

De naam van het historisch museum is “De Tien Malen”. Waar komt die naam vandaan? Je kunt grofweg zeggen, dat Putten al vanaf de middeleeuwen verdeeld was in een aantal buurtschappen, die, voor een deel, zelfbestuur hadden. Minstens eenmaal per jaar kwamen de belangrijkste mensen uit het buurtschap bij elkaar en bepaalden, hoe ze het komende jaar verder met elkaar zouden gaan. Zo was er vaak gemeenschappelijke grond voor het winnen van hooi, van heideplaggen voor de mest, of van hout, te gebruiken als brandstof of bouwmateriaal voor woningen.

Ook werd die malendag gebruikt om ongewenst gedrag van enkelingen te corrigeren en konden er (lichte) straffen worden uitgedeeld.

Niet minder belangrijk was het die dag te werken aan saamhorigheidsgevoel. Er werd gegeten en gedronken, misschien zelfs wel feestgevierd. Zodat in tijden van dreigend geweld van buiten of in tijden van ziekte (en pest), de mensen bereid waren elkaar bij te staan.

Het is die positieve kant van de maalschappen of malen, genoemd in het museum, die meegeteld hebben, het museum deze naam te geven.

<lees verder>