Historisch Museum “De Tien Malen”
Achter de schermen
De mensen achter het museum Ons museum draait geheel op vrijwilligers. De kosten proberen we te dekken uit de toegangsgelden. Bijdrage vanuit het “Puttens Historisch Genootschap” een deel van de opbrengst van de PHG Boekenmarkten, giften e.d. Er zijn zo’n 30 mensen actief in het museum Naast het bestuur zijn dat: - Vrijwilligers die goederen in ontvangst nemen - Collega’s die ontvangen goederen registreren en documenteren - Mensen die zich bezig houden met de inrichting van het museum - De gastvrouw/-heer, die de bezoekers ontvangen en wegwijs kunnen maken in ons museum - Enkele collega’s die de technische kanten van het museum voor hun rekening nemen - Ook zijn er vrijwilligers actief in het PR gebeuren, in educatie projecten, in het beheer van de archeologie en Puttens aardewerk collecties, bij de organisatie van bijzondere evenementen of projecten etc