Historisch Museum “De Tien Malen”
Bestuur “De Tien Malen”
Het bestuur van Historisch Museum “De Tien Malen” bestaat uit de volgende personen: Voorzitter Peter Vink tel. 0341 - 354 532 e-mail: vinkenput@planet.nl Secretaris Albert Nieuwenhuis tel. 0341 - 356 152 e-mail: detienmalen@gmail.com Penningmeester Jaap van Oostende tel. 0341 - 354 583 e-mail: jaappenning@gmail.com