Historisch Museum “De Tien Malen”
Historisch Museum “De Tien Malen” De door dhr. Henk Esveld gestarte werkgroep “Roerende monumenten” (agrarische, ambachtelijke en huishoudelijke voorwerpen) kreeg als gevolg van schenkingen een stroom van objecten te verwerken. Aanvankelijk werden deze goederen tijdelijk provisorisch opgeslagen bij derden. Al snel bleek dit een ongelukkige situatie. Met de gemeente Putten werd daarom contact opgenomen over een meer permanente ruimte om het geheel op te slaan, te conserveren en/of te restaureren en ten toon te stellen. Na enige tijd kwam het gemeentebestuur met een aanbod om van een door haar aangekocht herenhuis (de Beukenheg) enkele ruimten te gebruiken. De ruimte bleek echter veel te klein te zijn om tentoonstellingen te kunnen houden, maar een subsidietoezegging werd in dank aanvaard. Kort hierna bleek dat Landgoed “Schovenhorst” een bijgebouw in erfpacht wilde geven aan de Stichting. Het gebouw, dat dateert uit het midden van de 19 e eeuw, had dienst gedaan als boerderij van het landgoed. Het is prachtig gelegen in de bossen, maar moest volledig geschikt worden gemaakt voor een museale bestemming. Het ontwerp daartoe is gemaakt door architekt Anton Klaassen. De verbouwing was voor het nog jonge Genootschap een kostbare zaak. Dankzij de toegezegde subsidie van de gemeente, vele giften van personen en organisaties en vooral een grote mate van zelfwerkzaamheid (10.000 uur vrijwilligerswerk!) is de verbouwing, die onder leiding stond van dhr. Henk Vijge, tot stand gekomen. Hierbij is het oorspronkelijke interieur nagenoeg geheel vervangen, al zijn de meeste bouwkundige elementen gespaard en zichtbaar gebleven. Het gebouw bezit daardoor nog vele ornamenten die het vroegere gebruik als landgoedboerderij benadrukken, zoals stalramen en-luiken, de belklok aan de achtergevel en de staldeuren. Voor diverse aspecten is daartoe advies verkregen van o.a. het “Erfgoed Gelderland” (toen nog “Gelders Oudheidkundig Contact”). Het exterieur is in zijn geheel behouden. Op 21 mei 1999 kon dhr. Esmeijer, lid van het college “GS van Gelderland”, de opening van Historisch Museum “De Tien Malen” verrichten. De naam verwijst naar de tien maalschappen die vroeger in Putten bestonden. Toch bleef er een gebrek aan ruimte, met name ruimte om objecten te bestuderen en te conserveren. Daartoe werd een ander bijgebouw op het Landgoed “Schovenhorst”, de Werkschuur, met wederom veel vrijwilligerswerk geschikt gemaakt, zodat dit in 2003 in gebruik kon worden genomen. Alle restauratie- en conserveringsactiviteiten vinden daar nu plaats.
Een klein stukje historie