Historisch Museum “De Tien Malen”
Inbreng van goederen en schenkingen
We kopen in principe geen objecten voor onze collectie. Soms stellen we voorwerpen tentoon die we in bruikleen hebben maar de meeste goederen zijn geschonken. Heeft u voorwerpen die op enerlei wijze met de historie van Putten te maken hebben en u wilt het voorwerp niet zomaar van de hand doen, dan kunt u contact opnemen met: Piet en Anja Zevenhuijzen tel. 0341-356 493 e-mail: zevenhuijzen@upcmail.nl of Piet Bot tel. 0341-361 517 e-mail: p.a.bot@hotmail.nl Als u het ons schenkt, beoordelen wij of we het opnemen in onze collectie in het museum of het depot. Kunnen wij het niet gebruiken of hebben we er reeds te veel exemplaren van, dan verkopen wij het artikel op een PHG-evenementendag bij ons museum. Op die wijze draagt u bij aan de continuïteit van ons museum, een historische betekenis.